👉 Gratis praktische gids om opgeruimd te werken en te leven, de basis voor succes!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zakenmam

Toepassing
Indien je meedoet aan een van de aangeboden programma’s, workshops, events of een andere aankoop doet op www.zakenmam.nl ga je akkoord met deze algemene leveringsvoorwaarden.

Verkoper
Zakenmam
Marieke Anthonisse
tel: 06-15254888
KvK: 32083400
BTW-id: NL001902067B30

Aanbod
Bij Zakenmam kun je je aanmelden voor diensten in de vorm van online en/of offline programma’s, trainingen, workshops, events en retreat.

Prijzen
Per product of dienst staat aangegeven of de prijs inclusief of exclusief 21% btw is. Zakenmam heeft het recht om de prijzen op haar website aan te passen zonder vermelding naar klanten. Zakenmam kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die fout zijn als gevolg van een invoer, typ of drukfout.

Persoonsgegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de eigen administratie en het verzenden van producten. Persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.

Betalen
Betalen kan op twee manieren:
1) middels online betaling via de website
2) middels bank overschrijving naar de rekening van Zakenmam

Sommige diensten kunnen in termijnen betaald worden, dit staat steeds aangegeven bij de betreffende dienst. Je ontvangt hiervoor telkens een aparte factuur.
De betalingstermijn is zeven dagen. Indien je niet aan je betalingsverplichting voldoet heb je niet langer recht op coaching, toegang tot de online leeromgeving en de community (Facebook groep). Laat het niet zover komen en neem indien nodig contact met mij op door een email te sturen.

Deelname aan een workshop/event/retreat
In geval van aanmelding voor een betaalde offline/online workshop of event: Als je onverwacht verhinderd bent kun je jouw ticket of deelname kosteloos overdragen naar een collega ondernemer. Geef dit tijdig aan mij door.
Wanneer je jouw deelname annuleert zijn er annuleringskosten verschuldigd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

• bij annulering tot 28 dagen voor de workshop/training of event: 25 euro (de rest van het betaalde bedrag krijg je terugbetaald).

• bij annulering tussen 28 en 14 dagen voor de workshop/training of event: 50% van het betaalde bedrag (je krijgt 50% terugbetaald).

• bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor de workshop/training of event: 75% van het betaalde bedrag (je krijgt 25% terugbetaald).

• bij annulering tot minder dan 7 dagen voor de workshop/training of event: 100% van het betaalde bedrag (je krijgt niets terugbetaald).

Neem altijd persoonlijk contact met mij op, dat werkt het beste en snelste.

Indien een event door ‘corona’ maatregelen niet door kan gaan dan wordt deze verzet. Een gekocht ticket blijft geldig. Bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn van kracht voor de nieuwe datum.

Indien je gedurende deelname aan een workshop of event door onvoorziene omstandigheden uitvalt zal er worden gezocht naar een passend alternatief. Er vindt in géén geval restitutie van betaling plaats.

Indien ik door onvoorziene omstandigheden vervangen moet worden dan doe ik het uiterste om te zorgen voor een vervanger. De vervangende coach zal in deze gevallen van gelijk niveau zijn. Hieraan zullen voor jou geen kosten verbonden zijn.

Er wordt naar beste vermogen gewerkt zonder dat evenwel garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het beoogde resultaat. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is steeds uitgesloten.

Voor de businessretreat gelden de algemene voorwaarden die je ontvangt bij de brochure van de retreat.

Deelname aan een online programma
Jaarprogramma (online en offline).
Bij het jaarprogramma zit een ‘niet goed geld terug’ garantie van twee weken. Na aanmelding krijg je toegang tot drie modules en de community. Na drie weken krijg je toegang tot de overige modules en masterclasses. Ben je niet tevreden stuur dan binnen twee weken na jouw datum van aanmelding een mail dan krijg jij jouw betaling 100% retour en verlaat je de community. Eventuele bonussen vervallen dan ook en mocht een bonus al door jou ontvangen zijn dan wordt deze verrekend met de terugbetaling.
De factuurdatum = de datum van aanmelding.

Bij dit programma heb je een jaar lang toegang tot de online modules en de online community. Na het jaar krijg je de mogelijkheid om voor een nieuw jaar te blijven, hiervoor betaal je dan een tarief per jaar. Ik neem hierover altijd contact met je op.

Drie maanden programma.
Na aanmelding voor het drie maanden programma krijg je toegang tot de modules en de community. Eventuele bonussen krijg je na betaling van het volledige bedrag van deelname.

52 weken Focus en Inspiratie.
Na aanmelding voor het online programma ’52 weken Focus en Inspiratie’ start op de eerstvolgende zondag het programma dat bestaat uit een 52 keer een mail op zondagochtend.

Voor alle online programma’s geldt:
Indien je gedurende deelname aan een dienst/programma door onvoorziene omstandigheden uitvalt zal er worden gezocht naar een passend alternatief. Er vindt in géén geval restitutie van betaling plaats.

Indien ik door onvoorziene omstandigheden vervangen moet worden dan doe ik het uiterste om te zorgen voor een vervanger. De vervangende coach zal in deze gevallen van gelijk niveau zijn. Hieraan zullen voor jou geen kosten verbonden zijn.

Er wordt naar beste vermogen gewerkt zonder dat evenwel garanties kunnen worden gegeven voor het bereiken van het beoogde resultaat. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winsten en inkomsten of indirecte schade is steeds uitgesloten.

Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zakenmam partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Zakenmam en de klant zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aansprakelijkheid
Zakenmam is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, onstaan is aan jou, zaken van jou, jouw bedrijf, gezinsleden, zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden.

Contact
Bij Zakenmam staat tevredenheid voorop. Heb je naar aanleiding van wat je gelezen hebt vragen stuur dan een mail naar info@zakenmam.nl

Copyright 2020 Zakenmam

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten en foto’s op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming is het kopiëren van teksten, artikelen, foto’s en het design niet toegestaan.

Versie december 2020

>